Conform cerintelor Legii nr. 677/2001(actualizata) pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si liberă circulație a acestor date, modificată și completată, Clima Center are obligația de a administra în condiții de sigurantă și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați. Scopul colectării datelor este: informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situația contului lor, informarea cumpărătorilor privind evoluția și starea Comenzilor, evaluarea bunurilor și serviciilor oferite, activitații comerciale, de promovare a bunurilor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul Clientului/Cumpărătorului. Prin completarea datelor în formularul de creare de cont și/sau de comanda cumparatorul declară și accepta necondiționat că datele sale personale să fie incluse în baza de date a Clima Center, și iși dă acordul expres și neechivoc că toate aceste date personale să fie stocate,utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de catre Clima Center, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfasurarea și/sau derularea de catre Clima Center, afiliații și colaboratorii acestora de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activităti comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului. De asemenea, cumpărătorul iși dă acordul expres și neechivoc că aceste date personale să poate fi transferate (cedate) de catre Clima Center atât afiliaților săi precum și altei/altor entitati din tară sau străinatate. Prin citirea documentului ați luat la cunostintă faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001(actualizata) pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa:Jud.Bihor, Loc.Oradea,Str.Closca nr 21, in atenția S.C. Clima Center S.R.L, vă puteți exercita dreptul de intervenție asupra datelor, dupa caz: – rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conformă legii 677/2001(actualizata) pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte; – transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma legii 677/2001(actualiozata) pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date; – notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă aceasta notificare nu se dovedeste imposibilă sau nu presupune un efort disproportionat fată de interesul legitim care ar putea fi lezat. De asemenea, Clima Center poate furniza datele cumpărătorului cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizorii de servicii de marketing, curierat, servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte servicii, furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a Bunurilor si Serviciilor noastre, asiguratori. Informatiile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate si către Parchetul General, Politie, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.